Languages

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

İstatistik Anabilimdalı 2005 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 12 adet akademik personel barındırmaktadır.  Anabilimdalımızda Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.

Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.

Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

İstatistik Anabilimdalının amacı, öğrencilere gerçek hayatta teorik bilgi ve istatistiksel teknikleri kullanmaya yönlendirerek istatistik alanında yeni yaklaşımların gelişmesini sağlamaktır.

Turkish