Diller

Genel Bilgi

Bölümümüz 1992 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 11 adet akademik personel barındırmaktadır. Bölümümüz Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.  Ancak Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak Doktora programı geçici süre ile dondurulmuştur.  

   Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.

   Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Türkçe