Diller

Genel Bilgi

Bölümümüz 1992 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 11 adet akademik personel barındırmaktadır. Bölümümüzdeki öğrenci sayısı 68 dir. Bölümümüz Yüksek Lisans programı mevcuttur.  

Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.

Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

 
Türkçe