Diller

Akademik Personel

İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
 
 
Prof. Dr. Sinan ÇALIK E-posta : scalik@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3574
Sıralı İstatistikleri
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Esra PAMUKÇU
 
E-posta : epamukcu@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3640
Uygulamalı İstatistik, Regresyon Analizi, Yüksek Boyutlu Veri Analizi
 

İstatistik Teorisi Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri  Araştırma Alanları
 
 
Doç. Dr. Mehmet GÜRCAN

E-posta : mgurcan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3586

 

 

 

 

 

Olasılık ve İstatistik Teorisi
Arş. Gör. Mine DOĞAN

E-posta : mine.dogan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3639

 
 

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

                                                                                                                                                                             İletişim Bilgileri                                                                                      Araştırma Alanları
 
 
Doç. Dr. Ayşe TURAN BUĞATEKİN E-posta : aturan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3575
Sıralı İstatistikler
Arş. Gör. Yunus GÜRAL E-posta : ygural@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3573
 

Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

                                     İletişim Bilgileri                        Araştırma Alanları

 
Doç. Dr. Gökhan GÖKDERE
E-posta : ggokdere@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-3577

Sıralı İstatistikleri, Güvenilirlik Teorisi
  Uzman Nazmiye YALÇIN E-posta : nertogrul@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3576
 

Olasılık Teorisi ve Olasılıksal Süreçler Anabilim Dalı

                                                                                                                                                                         İletişim Bilgileri                                                                                      Araştırma Alanları
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan HALİSDEMİR E-posta : halisdemir@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3575
Olasılık Teorisi ve Olasılıksal Süreçler

 

 

 

Türkçe