Diller

1. Sınıf Ders İçeerikleri

1.Sınıf Ders içerikleri 

 

DERSİN ADI

OLASILIK VE İSTATİSLİĞE GİRİŞ I

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 101 -Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Kümeler ve sınıflar, sigma cebir, olasılık ölçüsü ve olasılık uzayı, olasılık uzaylarına bazı örnekler, koşullu olasılık, Bayes kuralı, bağımsızlık, olasılık deneyi, örnek uzaylar ve olaylar, olasılık deneylerinin modellenmesi, matematiksel modeller, istatistik biliminin tanıtılması, rasgele değişkenler, olasılık fonksiyonu, beklenen değer ve varyans, moment çıkaran fonksiyonu, Düzgün, Bernoulli, Binom, Geometrik, Hipergeometrik dağılımlar ve bu dağılımların model olarak kullanıldığı yerler.

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Teorik ve uygulamalı anlatıma dayalı dersler, ev ödevleri.

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

OLASILIK VE İSTATİSLİĞE GİRİŞ II

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 102 –Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Rasgele değişken dağılım fonksiyonu ve özellikleri, dağılım fonksiyonu yardımı ile olasılık hesabı, sürekli rasgele değişkenler ve olasılık yoğunluk fonksiyonları, beklenen değer ve varyans, moment çıkaran fonksiyonu, medyan, mod, basıklık ve çarpıklık, rasgele değişkenlerin dönüşümleri, düzgün, üstel, normal dağılım ve bu dağılımların model olarak kullanıldığı yerler.

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Teorik ve uygulamalı anlatıma dayalı dersler, ev ödevleri.

TEACHING LANGUAGE

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

MATEMATİK I

DERSİN KODU –TÜRÜ

MAT 103 –Zorunlu

AKTS

(4 2 5)

SAAT / HAFTA

6 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / GÜZ

TÜRÜ                                  (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Ön bilgiler, kümeler ve kartezyen çarpım, sayı sistemleri, bağıntılar, fonksiyonlar, fonksiyonun tanımı, fonksiyon çeşitleri, uzaklık fonksiyonu ve R nin metrik uzay olması ve komşuluklar, fonksiyonlar üzerine işlemler, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar, diziler, dizinin tanımı, ilgili kavramlar ve dizilerin yakınsaklığı, diziler üzerinde işlemler ve ilgili teoremler, cauchy dizisi, aritmetik ve geometrik diziler, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, limit kavramı, limit ve sürekliliğin tanımları, tek yanlı limitler, süreklilikle ilgili teoremler, genelleştirilmiş limitler ve bazı belirsizlik çeşitleri, türev ve uygulamaları, türevin tanımı ve geometrik anlamı, türev alma kuralları, türev ile ilgili temel teoremler, rolle teoremi, ortalama değer teoremi, L’hospital kuralı, ekstremum problemleri, asimptotlar, grafik çizimleri, bir fonksiyonun diferansiyeli ve yaklaşık hesaplarda kullanılması

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Teorik anlatıma dayalı ders,problem çözmeye dayalı uygulama ile birlikte yürütülmektedir.

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

MATEMATİK II

DERSİN KODU -TÜRÜ

MAT 104 –Zorunlu

AKTS

(4 2 5)

SAAT / HAFTA

6 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Belirsiz integraller kavramı ve integrasyon metotları, rasyonel fonksiyonların integrali, kısmi integrasyon metodu, trigonometrik fonksiyonların integralleri, belirli integraller, alan hesapları, ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş integraller ve seriler, Taylor ve Maclourin serileri.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Teorik anlatıma dayalı ders,problem çözmeye dayalı uygulama ile birlikte yürütülmektedir.

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

LİNEER CEBİR I

DERSİN KODU -TÜRÜ

MAT 105 –Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Matematik Mantık, kümeler teorisi, cebirsel yapılar, vektör uzayları, matrisler ve matris uzayları.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Teorik anlatıma dayalı ders,problem çözmeye dayalı uygulama ile birlikte yürütülmektedir.

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

 

 

DERSİN ADI

LİNEER CEBİR II

DERSİN KODU -TÜRÜ

MAT 106 -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Vektör uzaylarının lineer dönüşümleri ve matrisler, permütasyonlar, matris polinomları, özdeğer ve özvektörler, karesel formlar, lineer denklem sistemleri

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Konuyu zaman zaman anlatma, zaman zaman öğrencilere anlattırma, öğrencilerle karşılıklı tartışma, sorular sorarak öğrencileri düşündürme.

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

DERSİN KODU –TÜRÜ

ENF 101  -Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Bilgisayar donanım bilgisi, İşletim sistemi, yazılımlar, kullanım ilkeleri

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

DERSİN KODU –TÜRÜ

ENF 102  -Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Algoritma mantığı ve BASIC programlama dili, nümerik işlemlerle ilgili bilgiler

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

EKONOMİ I

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 111  -Zorunlu

AKTS

(2 0 2)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

 Ekonomi biliminin kapsamı, temel kavram ve varsayımları, ekonominin temel sorunları, ekonomik sistemler, milli gelir ölçümleri ve belirlenmesi, para tanımı ve tarihçesi, para arzı ve talebi, bankacılık, uluslar arası para sistemi,ödemeler dengesi, dış ticaret dengesi GSMH, istihdam teorisi, enflasyon ve enflasyonu tetikleyen unsurlar.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

EKONOMİ II

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 112  -Zorunlu

AKTS

(2 0 2)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

1 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Enflasyon, para talebi, döviz kurları, Milli gelir-Milli hasıla, İşsizlik, Faiz, Rant-Kar konuları işlenmektedir

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

Türkçe