Diller

2. Sınıf Ders İçerikleri

2.Sınıf Ders içerikleri 
 

DERSİN ADI

MATEMATİKSEL İSTATİSTİĞE GİRİŞ I

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 201  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Sigma-Cebir, Borel cebiri, rasgele değişken ve rasgele vektör, dağılım fonksiyonu, çok değişkenli dağılımlar, marjinal ve koşullu dağılımlar, rasgele değişkenlerin bağımsızlığı, beklenen değer, karakteristik fonksiyon, kovaryans, korelasyon  katsayısı, regresyon eğrisi, rasgele değişkenlerin dönüşümleri, bazı önemli olasılık dağılımlar: Negatif Binom, Poisson, çok terimli dağılım, Üstel, Gamma, Ki-kare, Beta, Weibull, Pareto, Normal, Lognormal, ve İki ,Değişkenli Normal Dağılım, Bu dağılımların model olarak kullanıldığı yerler.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

MATEMATİKSEL İSTATİSTİĞE GİRİŞ II

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 202  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Örneklem ve İstatistik kavramları, bazı istatistiklerin dağılımları, t ve F dağılımları, Chebyshev eşitsizliği, rasgele değişkenlerin dizileri ve yakınsama, olasılıkda  yakınsama ve büyük sayılar yasası, dağılımda yakınsama ve merkezi limit teoremi, uygun olasılık modelinin tespiti problemi, parametre kestirimi, parametre kestiricilerinde aranan özellikle, kestiricileri bulma yöntemleri, hipotez testlerine giriş.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

LİNEER PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİ

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 203  -Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Lineer Programlama Yöntemleri  Lineer programlamaya giriş ve örnekler, lineer programlama modelinin çözüm ve yaklaşımları, grafik çözüm, analitik çözüm, simpleks algoritması, yapay değişken kullanımı,2- evreli simpleks algoritması duallik, dual simpleks yöntemi teorisi.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

İŞLETMEYE GİRİŞ

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 204  -Zorunlu

AKTS

(2 0 2)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

İşletmeler hakkında genel bilgiler, işletmecilik biliminin tarihi gelişim süreci, diğer bilimler ile ilişkisi ve işletme türleri, uluslar arası işletmecilik, işletmelerde kuruluş yeri seçimi, işletme fonksiyonları, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyonu, personel ve destek fonksiyonu, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma geliştirme.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

DERSİN KODU –TÜRÜ

MAT 205  -Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

 Tanımlar ve Temel Kavramlar, türeve göre çözülebilen birinci basamaktan denklemler, yüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümleri

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

SAYISAL ANALİZ

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 206  -Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Lineer olmayan eşitliklerin çözümleri, Matrisler, Determinant ve Matris tersi hesaplaması, lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri, interpolasyon, sayısal integrasyon. Yaklaşık özdeğer ve özvektör hesaplaması. En küçük kareler yöntemi.

 

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

DERSİN ADI

İLERİ ANALİZ I

DERSİN KODU –TÜRÜ

MAT 207  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Çok değişkenli fonksiyonlarda diferansiyel ve integrall hesap, dönüşümler, Jakobiyen, çok değişkenli fonksiyonlarda maximum ve minimum, Lagrange çarpanları yöntemi, geneleştirilmiş integraller, gamma ve beta fonksiyonları.

 

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

İLERİ ANALİZ II

DERSİN KODU –TÜRÜ

MAT 208  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Fonksiyon dizileri ve serileri, yakınsaklık testleri, kuvvet serileri, bir değişkenli fonksiyonların kuvvet serilerine açılımı, çok değişkenli fonksiyonların Taylor açılımı, Fourier serileri, Fourier dönüşümleri, Konvolüsyon teoremi.

 

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARI I

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 209  -Zorunlu

AKTS

(0 2 1)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

İstatistik paket programları hakkında genel bilgiler, İstatistik paket program kullanarak veri analizine giriş, Verinin tanımlanması ve tanımlayıcı istatistikler, Verinin grafiksel gösterimleri, Olasılık dağılımları, Rasgele sayı türetilmesi, frekans tabloları şeklindeki verilerin analizi.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARI II

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 210  -Zorunlu

AKTS

(0 2 1)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

2 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

İstatistiksel ilişkinin ölçümü, grup ortalamalarının karşılaştırılması, hipotez testleri, tek yönlü varyans analizi,  basit doğrusal regresyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi ve korelasyon, istatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlama konuları işlenmektedir

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

Türkçe