Diller

3. Sınıf Ders İçerikleri

3.Sınıf Ders içerikleri 

DERSİN ADI

İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 301  -Zorunlu

AKTS

(3 0 3)

SAAT / HAFTA

3 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Örnek istatistiği ve yığın parametresi kavramları, örnekleme bölümü ve merkezsel limit kuramı, istatistiksel hipotez ve ilgili temel kavramlar, ölçme düzeyinin önemi, doğrusal dönüştürmeler, standart normal, student’in t dağılımı ve F dağılımları arasındaki ilişkiler, istatistiksel hipotez ve güven aralığı arasındaki ilişkiler, iki yığına ilişkin istatistiksel hipotezler ve güven aralıkları ile tümevarım, örnekleme ve deney tasarımı ilişkisi, rassal araştırma yöntemlerinin önemi, Bartleft testi, uyum iyiliği testleri, çok değişkenli normal dağılım, çok değişkenli hipotez testleri, üstel aileler.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

ÖRNEKLEME ANKET TASARIMI II

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 302  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Küme örneklemesi, oran tahmini, anket süreci, anket türleri, anket yöntemlerinin tercihinde kullanılabilecek ölçütler, anket formunun düzenlenmesi, yapısı ve görünüşü, amacın açıklanması

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

ÖRNEKLEME ANKET TASARIMI I

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 303  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Örnekleme kavramına ilişkin temel tanımlar, Örnekleme, örnek genişliğinin tahmini, Basit rasgele örnekleme, tabakalı örnekleme, sistematik örnekleme.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

DENEY TASARIMI

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 304  -Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Deney kavramı ve deney türleri, deneysel verilerin niteliği, tasarımı ve işleyimi, deney tasarımı ilkeleri: rastsallaştırma, yineleme ve deneysel yanılgının denetlenmesi, değişke çözümlemesinin temel kavramları, kareler toplamı ve ortalaması, doğrusal model ve varsayımları, F-anlamlılık sınaması, değişkenlerin homojenliği: Bartlett, Cochran sınaması, çoklu ve ikili karşılaştırmalar, Latin karesi, Youden karesi tasarımı, eksik gözlemler, alt örneklem işleyim etkilerinin regresyon çözümlemesi. Özel seçimli, rastsal seçimli ve karışık seçimli modeller, beklenen kare ortalamaları ve Pseudo F testi, iç içe ve iç içe çok etkenli deneyler, iki yada daha çok etkenli deneyler, rastsallık üzerine kısıtlamalar, çok etkenli deney-bölünmüş parseller düzeni, çok etkenli deney-bloklarda etki karışımı, kesirli tekrarlar, kovaryans analizi, yanıt yüzeyi denemeleri.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

DERSİN KODU –TÜRÜ

İST 305  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Tanım ve tarihçe, Karar problemi, karar problemlerinin modellenmesi ve çözümü, grafik yöntem, Doğrusal programlama, Simpleks yöntemi, M-yöntemi, iki aşamalı Simpleks yöntemi, dual, duyarlılık analizi, Ulaştırma problemi ve çözümü, Atama problemi ve çözümü, Ağ problemleri.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 306  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Ağ analizleri, Doğrusal olmayan programlama, Dinamik programlama, simülasyon

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

NAFE OF THE MODULE

Yoneylem Arastirmasi II

NUMBER OF ECTS CREDİTS

(4 0 4)

HOURS / WEEK

4/14

MODULE LECTURER

 

YEAR / TERM

3/Spring

TYPE OF COURSE         (COMPULSORY / ELECTIVE)

COMPULSORY

PRE REQUISITES / RECOMMENDED

 

 

MODULE CONTENTS

Network Analysis, Nonlinear Programming, Dynamical Programming, Simulation.

 

AIMS AND OBJECTIVES OF THE MODULE

 

 

METHOD OF ASSESSMENT

 

TEACHING LANGUAGE

 Turkish

TEXTBOOK/RECOMMENDED READINGS

 

 

 

DERSİN ADI

OPTİMİZASYON I

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 307  -Zorunlu

AKTS

(2 0 2)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

DP ile ilgili Varsayımlar ve Tanımlar, DP ile ilgili Örnekler ve Model Kurma, Hiper Düzlemler, Konveks Kümeler, Konveks Kümeler Üzerinde Lineer Fonksiyonlar, Grafiksel Çözüm Yöntemleri, Kanonik Formdaki DPP, Analitik Çözüm, Simplex Çözüm Yöntemi, İki evreli Yöntem, Büyük M Yöntemi, Doğrusal Modelin duali, Asıl ve Dual Modellerin Çözümleri Arasındaki İlişkiler, Dual Simplex Metodu,Ulaştırma Modeli, Atama Modeli, Atama Modelinde Özel Durumlar

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

OPTİMİZASYON II

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 308  -Zorunlu

AKTS

(2 0 2)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Kısıtlanmamış problemler, Eşitlik kısıtlı çok boyutlu optimizasyon problemleri, Eşitsizlik kısıtlı optimizasyon problemleri, Doğrusal olmayan programlama: tek ve çok değişkenli kısıtsız optimizasyon yöntemleri, kısıtlı optimizasyon yöntemleri, geometrik programlama, hedef programlama

İST 309 İstatistik Laboratuarı I. ( 0 2 1)

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

İSTATİSTİK LABORATUARI I

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 309  -Zorunlu

AKTS

(0 2 1)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Bernoulli büyük sayılar kuralı, deney ve model, istatistik ve tahmin, verilerin düzenlenmesi, sayım, gözlemlerin betimlenmesi, analiz ve örnekleme bilgisayar destekli uygulamalar

AMAÇ VE HEDEFLER           (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

İSTATİSTİK LABORATUARI II

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 310  -Zorunlu

AKTS

(0 2 1)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

3 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Hipotez testleri, lineer regresyon ve korelasyon, çok değişkenli istatistiksel analizler, stokastik süreçler ve bilgisayar uygulamaları

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

Türkçe