Diller

4. Sınıf Ders İçerikleri

4.Sınıf Ders içerikleri 
 

DERSİN ADI

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER II

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 402  -Zorunlu

AKTS

(2 2 3)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Temel bileşenler ve faktör analizi, kümeleme ve sınıflama analizi, diskriminant analizi, lojistik regresyon analizi.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

STOKASTİK SÜREÇLER I

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 403  -Zorunlu

AKTS

(3 0 3)

SAAT / HAFTA

3 / 14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Temel olasılık ve matematiksel istatistik kavramlarının tekrarı, Bernoulli süreçleri, başarı sayıları ve başarı zamanları süreçleri, durağan ve bağımsız artışlı süreçler, Poisson süreçleri, varış sayıları ve varış zamanları, ileride tekrarlanma zamanları, Poisson süreçlerinin ayrıştırılması ve üst üste toplanması, birleşik ve durağan olmayan Poisson süreçleri.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

STOKASTİK SÜREÇLER II

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 404  -Zorunlu

AKTS

(3 0 3)

SAAT / HAFTA

3 / 14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Markov zincirleri, durumların sınıflandırılması, sabit bir duruma yapılan girişler, Markov zincirlerinde limit davranış, potansiyel matris ve eninde sonunda geçiş olasılıklarının hesabı, Limit dağılım.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

REGRASYON ANALİZİ

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 405  -Zorunlu

AKTS

(3 0 3)

SAAT / HAFTA

3 / 14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Basit lineer regresyon modeli, en küçük kareler yöntemi, lineer regresyon modeline matrislerle yaklaşım, korelasyon, rezidülerin incelenmesi, çoklu regresyon, dönüşümler ve karmaşık modeller, en iyi regresyon modelinin seçimi, çoklu iç ilişki, oto korelasyon, ağırlıklı en küçük kareler yöntemi, ridge regresyon.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ  I

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 407  -Zorunlu

AKTS

(3 0 3)

SAAT / HAFTA

3 / 14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Model belirleme, parametre tahmini, uygun ve en iyi modelin seçimi, zaman dizilerinde simülasyon çalışmaları, birim kök testleri, transfer fonksiyonu, çok değişkenli zaman dizileri analizine giriş.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ  Iİ

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 406  -Zorunlu

AKTS

(3 0 3)

SAAT / HAFTA

3 / 14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Temel kavramlar, otokovaryans, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları, beyaz gürültü süreci, durağan ve durağan olmayan zaman dizileri modelleri, AR(p), MA(q), ARMA(p,q) ve ARIMA modelleri, mevsimsel zaman dizileri (SARIMA).

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK YONTEMLER

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 408  -Zorunlu

AKTS

(4 0 4)

SAAT / HAFTA

4 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Temel kavramlar, parametrik ve parametrik olmayan istatistik arasındaki fark, tek örneklem testleri: Ki-kare testi, Kolmagorov-Smirnov testi, diziliş testi, bağlantılı iki örneklem testleri: McNemar testi, işaret testi, Wilcoxon sıralı işaret testi, Walsh testi, bağlantısız iki örneklem testleri: Fisher’in tam olasılık testi, medyan testi, Mann-Whitney U testi, Kolmagorov-Smirnov iki örneklem testi, Wald-Wolfowitz testi, Moses testi, ilişki katsayıları: Sperman’ın sıra korelasyon katsayısı, Kendal’ın Tau ilişki katsayısı, Friedman’ın S testi, Cochran’ın Q testi.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

 

DERSİN ADI

BİTİRME PROJESİ I

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 409  -Zorunlu

AKTS

(0 2 1)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / GÜZ

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Bilimsel araştırma temel kavramları ve aşamaları. Araştırma probleminin seçimi. Seçilen araştırma problemi için önerileri üretmek üzere araştırmanın tasarlanması ve proje önerisinin sunulması.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

DERSİN ADI

BİTİRME PROJESİ II

DERSİN KODU -TÜRÜ

İST 410  -Zorunlu

AKTS

(0 2 1)

SAAT / HAFTA

2 /14

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

YIL / DÖNEM

4 / BAHAR

TÜRÜ                                 (ZORUNLU / SEÇMELİ)

ZORUNLU

ÖN-ŞART  / ÖNERİLEN

 

 

DERSİN İÇERİĞİ

Bitirme Projesi I dersinde hazırlanan proje önerisinin uygulamaya konarak gerçekleştirilmesi, gerekli istatistiki değerlendirmelerin yapılması ve  raporun sunulması.

 

AMAÇ VE HEDEFLER          (ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİNLİKLER)

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMİ

 

OKUTULDUĞU DİL

 TÜRKÇE

DERS KİTABI /                         DİĞER MATERYALLER

 

 

Türkçe